Home

beeld van een PWA-chequeHet Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (“PWA”), aanwezig in elke gemeente of gemeentegroep, heeft de opdracht om in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bepaalde activiteiten te organiseren die niet voorzien zijn in het reguliere arbeidscircuit.

Het PWA-systeem brengt PWA-werknemers in contact met particulieren of rechtspersonen voor de uitvoering van specifieke opdrachten.

De PWA-cheque is bestemd voor fysieke personen (particulieren) en rechtspersonen (onderwijsinstellingen, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, vzw’s en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector), die geldig ingeschreven zijn bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

De RVA heeft het beheer van het PWA-chequesysteem toevertrouwd aan Edenred vanaf 1 januari 2009.


NIEUWS !

Belangrijke informatie : Gelieve te noteren dat er in 2017 geen veranderingen zal zijn bij de werking en vergoeding van de PWA- voor de regio van Brussel, Vlaanderen, Wallonië en Duitstalige Gemeenschap.

1. Nieuwe kleur voor de PWA cheque!
Sinds 1 januari, zijn de PWA cheques roze. De procedures en het gebruik van de PWA cheque blijven ongewijzigd.

2. Kies uw bank!
Vanaf 1 februari 2015 kunt u voor de bestelling van uw PWA-cheques een van de 4 aangeboden bankrekeningen kiezen. Als u uw eigen bank kiest, wint u 1 dag op de leveringstermijn. Werk uw persoonlijke gegevens dus bij via uw Persoonlijke Webruimte. Edenred bezorgt u dan automatisch het rekeningnummer van dezelfde bank als de uwe.

Bank

BIC

Rekeningnummer

BELFIUS

GKCCBEBB

BE52 0965 1402 1209

KBC

KREDBEBB

BE11 7310 2814 7048

BNP

GEBABEBB

BE03 0016 8431 6484

ING

BBRUBEBB

BE87 3631 1281 6494

3. Meer flexibiliteit voor uw overschrijvingen
Overschrijvingen van bedragen die geen veelvoud zijn van de waarde van de cheque worden voortaan wel aanvaard, met nog steeds een minimum van 10 cheques per bestelling.
Ontvangt Edenred bijvoorbeeld een bedrag van 65,00 EUR voor cheques met een waarde van 5,95 EUR, dan worden er 10 cheques voor een totale waarde van 59,50 EUR geleverd en betaalt Edenred automatisch het verschil terug.

4. Vraag op uw Persoonlijke Webruimte de omruiling of terugbetaling van uw cheques aan of geef de diefstal of het verlies ervan aan!
Voortaan kunt u via uw Persoonlijke Webruimte de omruiling of terugbetaling van de cheques aanvragen of de diefstal of het verlies ervan aangeven. Het Formulier PWA 3, dat u bij de nuttige Documenten vindt, en uw cheques (heeft u geen cheques, hebben we de nummers nodig) moeten binnen de maand na uw online aangifte naar Edenred worden gestuurd. De terugbetalingskosten bedragen 0,25 EUR per aanvraag. Voor een omruiling worden geen bijkomende kosten aangerekend.

5. Ontvang uw berichten via mail!
Werk uw e-mailadres bij en kies ervoor om alle berichten via e-mail te ontvangen (fiscale attesten, nieuwtjes enz.).