Algemene informatie

Wat zijn de toegelaten activiteiten?

Voor fysieke personen:

 • thuishulp met huishoudelijk karakter

o    Kleine herstellings - en onderhoudswerken aan een door de gebruiker bewoonde woning die vaklui weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang ervan

o    Bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars, indien er plaatselijk geen dierenasiel is

 • hulp voor de bewaking of de begeleiding van zieken of kinderen
 • hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten
 • hulp voor klein tuinonderhoud

Voor de lokale overheden:

 • activiteiten van "stadswacht" volgens de bepaling van artikel 79 ter van het Koninklijk besluit van 25 november 1991
 • activiteiten beantwoordend aan de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de reguliere arbeidscircuits (bescherming van het leefmilieu, de buurtveiligheid en het tegemoetkomen aan buurtnoden, de begeleiding van kinderen, jongeren en van sociaal zwakkeren, alsmede socio-culturele activiteiten die van occasionele aard of van beperkte omvang zijn)

Voor onderwijsinstellingen, vzw's en andere niet-commerciële verenigingen:

 • Activiteiten die omwille van hun aard, hun belang of hun sporadische karakter, doorgaans uitgevoerd worden door vrijwilligers (hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties).

Voor de tuinbouwsector:

 • Activiteiten uitgevoerd in het kader van het paritair comité voor de tuinbouw, met uitzondering van de champignonteelt en de beplanting en het onderhoud van parken en tuinen.

Voor de landbouwsector:

 • Seizoensactiviteiten in geval van arbeidspieken bij de beplanting en oogst en bij andere tijdelijke werkzaamheden.

PWA-cheques op naam of naamloze PWA-cheques.

Er bestaan 2 types PWA-cheques.

De PWA-cheques op naam (met de naam van de gebruiker erop vermeld) kunnen uitsluitend besteld worden bij Edenred. Ze geven recht op een fiscaal voordeel (zie hierna).

De naamloze PWA-cheques kunt u rechtstreeks bestellen bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap: ze geven geen recht op een fiscaal voordeel. Deze cheques zijn bestemd voor mensen die geen belastingen betalen, voor sporadische gebruikers van de PWA-cheques of omdat de gebruiker ze onmiddellijk nodig heeft.

Hoeveel kost een PWA-cheque?

Bij uw inschrijving geeft het PWA u de te betalen prijs per cheque door. Deze prijs varieert tussen €5,95 en € 7,45.

De minimum en de maximumgrens van de aanschafprijs van een PWA-cheque wordt vastgelegd via Koninklijk Besluit. Deze grenzen werden vanaf 1 januari 2009 vastgelegd tussen € 5,95 en € 7,45.


De Raad van Bestuur van een PWA kan binnen deze vastgestelde grenzen de prijs van de PWA-cheques (PWA-cheques op naam en/of naamloze PWA-cheques) bepalen.

 

Hoe bestellen PWA-cheques op naam?

 1. U moet zich inschrijven bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de gemeente waar de activiteit zal uitgevoerd worden, vooraleer u PWA-cheques kan bestellen. Na de inschrijving ontvangt u van het PWA een toelatingsnummer waarmee u PWA-cheques kunt bestellen. Dit nummer blijft gedurende 1 jaar geldig.
 2. De bestelling gebeurt via storting op een van de 4 bankrekeningen hieronder. U stort de som die overeenstemt met het aantal cheques dat u wenst te bestellen. De bestelling moet minimaal 10 PWA-cheques bevatten (u kunt er 10, 20, 13, 29, 42... bestellen, maar telkens minstens 10).

  Bank

  BIC

  Rekeningnummer

  BELFIUS

  GKCCBEBB

  BE52 0965 1402 1209

  KBC

  KREDBEBB

  BE11 7310 2814 7048

  BNP

  GEBABEBB

  BE03 0016 8431 6484

  ING

  BBRUBEBB

  BE87 3631 1281 6494

 3. U dient in de gestructureerde mededeling van uw betaling uw toelatingsnummer te vermelden (alleen dat nummer volstaat om u te kunnen identificeren).
 4. De PWA-cheques op uw naam worden met de post verstuurd binnen de 4 werkdagen na de ontvangst van uw betaling.

In volgende gevallen wordt de betaling geweigerd en het bedrag automatisch teruggestort:

 • Uw toelatingsnummer is onvolledig, niet correct of niet vermeld.
 • U heeft geen minimum van 10 cheques besteld.
 • Als de geldigheid van uw toelatingsnummer verstreken is, zal uw betaling in wachtstatus gezet worden gedurende 7 werkdagen. In dat geval dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw plaatselijk werkgelegenheidsagentschap om uw toelating in orde te brengen en een nieuw gebruikersformulier te ondertekenen. Wanneer de 7 werkdagen verstreken zijn zonder dat u uw inschrijving bij het PWA verlengde, dan zal de betaling automatisch teruggestort worden.

Als u de cheques die u voordien op geldige wijze betaald heeft, niet ontvangt, dan moet u dit ten laatste binnen de maand die volgt op de maand van uw betaling laten weten. Dit doet u door het formulier PWA 3 in te vullen.

Opmerking: u kunt ook naamloze PWA-cheques bestellen rechtstreeks bij uw plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. Deze geven echter geen recht op een fiscaal voordeel.

Hoe vraagt u de omruiling of terugbetaling aan van PWA-cheques op naam?

U kunt bij Edenred de omruiling of terugbetaling vragen van de niet gebruikte PWA-cheques op uw naam indien deze nog geldig zijn of indien de geldigheidsduur minder dan 6 maanden verstreken is.

Stuur dan het PWA-formulier 3 voor aanvraag tot terugbetaling van PWA-cheques, ingevuld en vergezeld van de terug te betalen cheques, terug naar Accor Services. De terugbetaling gebeurt na aftrek van € 0,25 per aanvraag.

Voor fysieke personen worden de PWA-cheques terugbetaald:

 • voor 100% van hun aankoopwaarde als de aanvraag gebeurt binnen het jaar van de aankoop ervan,
 • voor 70% van hun aankoopwaarde als de aanvraag gebeurt in de loop van het jaar dat volgt op de aankoop ervan (30% fiscale aftrek).

Voor rechtspersonen worden de PWA-cheques terugbetaald voor 100% van hun aankoopwaarde.

Als u in het bezit bent van een geldig toelatingsnummer, stuurt u het PWA-formulier 3 voor aanvraag tot omruiling van PWA-cheques, ingevuld en vergezeld van de om te ruilen cheques, terug naar Edenred. De omruiling is enkel mogelijk om cheques met dezelfde waarde te ontvangen. De omruiling van PWA-cheques is gratis.

Als u naamloze PWA-cheques heeft, ga dan naar het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van uw gemeente voor alle aanvragen tot omruiling of terugbetaling.

Cheques op naamOmruilingKostenTerugbetalingKosten
niet gebruikte nog geldige cheques ja gratis ja 0,25 €/aanvraag
gestolen of verloren cheques, nog geldig op het moment van de aangifte neen / ja 0,25 €/aanvraag
gestolen of verloren cheques, vervallen op het moment van de aangifte neen / neen /
niet ontvangen cheques ja gratis neen /
vervallen cheques sinds minder dan 6 maanden ja gratis ja 0,25 €/aanvraag
vervallen cheques sinds meer dan 6 maanden neen / neen /
omgeruilde cheques ja gratis neen /

Gelieve contact op te nemen met Edenred voor de procedures bij verlies of diefstal van PWA-cheques.

Wat is het fiscaal voordeel?

Met ingang van het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) :

 • Voor het Waals gewest en de Vlaamse Gemeenschap blijft het fiscaal voordeel op 30 %.
 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het fiscaal voordeel aangepast van 30 % naar 15 %.

Het maximumbedrag is 1410 euro voor de cheques aangekocht in 2016 (aanslagjaar 2017).

Meer info :
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/diensten-_en_pwa-cheques/pwa_cheques#q3

Wat is de geldigheidsduur van de PWA-cheque?

PWA-cheques zijn geldig voor de gebruiker gedurende 12 maanden te rekenen vanaf de maand van de bestelling.

De PWA-werknemer beschikt over 2 extra maanden om ze aan zijn uitbetalingsinstelling of het OCMW af te leveren.

De uitbetalingsinstelling of het OCMW moet de PWA-cheques binnen maximaal 6 maanden na het einde van de geldigheid van de cheques binnenleveren bij Edenred Belgium.